Logo FRANKFURT.de

Frankfurt am Main - Her milletten insanın buluştuğu dünyaya açık bir kent

Frankfurt am Main
Her milletten insanın buluştuğu, dünyaya açık bir kent


Almanya’nın aldığı göç ve göçmenlerin yerleşimi öteden beri Frankfurt kentinin tarihine damgası vurmuştur. Nitekim bugün kent nüfusunun yaklaşık dörtte biri yabancı uyrukludur. Üstelik bu orana, Alman kökenli olmayan ama kuşaklardan beri Frankfurt’ta yaşayıp resmen Alman vatandaşlığını alanlar dahil değil. Güncel istatistiklere göre ikameti Frankfurt’ta olan nüfusun yüzde 40’ının yaşamında veya geçmişinde bir göçmenlik var.
Frankfurt, hizmet sektörünün öne çıktığı dünyaya açık bir metropol ve çekiciliğinde önemli rol oynayan etkenler arasında, dışa açık bir kent politikası ile Frankfurt’un da yer aldığı Ren-Main Nehirleri bölgesinin ülkenin ortalarında bulunması var. Frankfurt’ta ikamet edenler; hizmet sektörünün büyük şirketlerinin yönetici kesiminin yanısıra sanatçılar, bilim insanları ve Frankfurt üniversitelerinin öğrencileri, ayrıca çok sayıda diplomatik temsilciliğin çalışanları ve sanayi, zanaat, perakende ticaret, oteller ve restoranlar gibi işyerlerinin elemanları. Dünyanın her köşesinden ülkesini terk etmek zorunda kalan göçmenler de Frankfurt’ta kabul gördüler. Bu nedenle de entegrasyon, böylesi bir çeşitliliğin beraberinde getirdiği çetrefilli ortamda Frankfurt’un üstesinden gelmesi gereken meselelerin başında yer alıyor. Bir taraftan başka kültürlere açık olmak ve yabancıya hoşgörüyle yaklaşmak gereği, diğer taraftan bir sivil toplum yapısı içinde bir arada yaşamak fikri öteden beri Frankfurt am Main kentinin bir parçası olagelmiştir ve Frankfurt’u uluslararasılık açısından Almanya’nın en önde gelen kenti haline getirmiştir.

Frankfurt am Main Belediyesi 1989 yılında Kültürel Çeşitlilik Dairesi’ni (das Amt für multikulturelle Angelegenheiten - kısaca AmkA) kurdu.
AMKA, farklı milletler, sosyal kesimler, farklı etnik ve kültürden halk grupları arasında yapıcı bir birlikteliği teşvik etmeyi ve bu grupların entegrasyonunu desteklemeyi amaçlayan bir yerel yönetim kurumudur. Kurumun çalışanları çeşitli dilleri bilen ve gerek Almanya içinden gerekse yurtdışından mesleki deneyimleri bulunan kişilerdir. AMKA’nın çalışanları, entegrasyonu ilgilendiren konularda fikirleri ve fiili katkılarıyla, tüm Frankfurtluların ve çeşitli kurum ve kuruluşların yanındadır. Eklemek gerekir ki AMKA, “Frankfurt modeli” olarak bilinen ve uzun yıllar dünyada tek olan bir girişim özelliği taşıyor. Başka kentlerdeki ve eyaletlerdeki, ayrıca yabancı ülkelerdeki birçok kuruluş Frankfurt’un bu kurumunun konseptinden esinlenen çözümlere gittiler. AMKA’nın görevi ayrımcılıkla mücadele ve entegrasyon önlemlerinden ibaret değil; karşılıklı hoşgörü ve anlayışın teşvik edilmesi de görev alanına dahil. Kurumlarla, polisle, komşularla, okulla veya işyeriyle yaşanan sorunlarda aracılık etmek, meslek ve dil konusunda entegrasyon için anne babalara ve çocuklara yönelik projeler Frankfurt’un – Alman olsun yabancı olsun – tüm sakinlerine hitap eden önlemlerdir.
Farklı kültürlerle yetişmiş kişiler arasındaki karşılaşmalar her zaman pürüzsüz olmamaktadır. Bu nedenle iletişimde aracılık ve doğru yönlendirme kurumumuzun temel görevleri arasındadır.


Kente uyumunuz için destek veriyoruz
Frankfurt am Main kentine alışma sürecinizde sizi destekliyoruz. Kente kolay uyum sağlamanız için ilk dönemde size yardımcı oluyoruz.

Bilgi desteği sağlıyoruz
Farklı kültür gruplarının bir arada yaşaması konusunda danışmanlık, seminerler ve kendi yayınlarımız yoluyla sizi bilgilendiriyoruz. Çeşitli konulara ilişkin araştırmalar yayınlıyoruz. Aklınıza gelen soruları bize yöneltebilirsiniz. Web sayfamızı ziyaret edin, burada yararlı bilgileri ve yayın listemizi bulacaksınız.

Sizin yanınızdayız
Entegrasyona yönelik projeler yürütüyoruz; bazı projelerde okullar, göçmen dernekleri ve dini cemaatlerle, ayrıca Avrupalı partnerlerle işbirliği yapıyoruz. Mevcut önlemleri daha etkin hale getirmek için çalışmalar arası ağlar oluşturuyoruz. Yerel yönetim içinde ve dışında çeşitli bağlantıların ve işbirliklerinin oluşmasında aracılık ediyoruz. Kültürler arası diyalogu ve girişimleri teşvik ediyoruz. Fikirlerin hayata geçirilmesinde destek oluyoruz. Çok kültürlülük konusundaki projelerin planlanmasına destek oluyoruz, belli koşullarda maddi destek de veriyoruz. Komşuluk ilişkilerinde yaşanan sorunların ve güç durumların ele alınmasında yardımcı oluyoruz.


Hukuk alanında danışmanlık desteği veriyoruz
Yabancılar kanunun düzenlemeleri, ne tür ikamet hakkı tanındığı, aile birleşimi, vatandaşlık kabul işlemleri, okul ve meslek alanında entegrasyon, konut ve iş olanakları, komşular arasında, işyerinde veya kurumlarla ve polisle yaşanan kültürel kaynaklı sorunlar gibi konularda danışmanlık desteği veriyoruz. Sizin yaşadığınız sorunla ilgili hangi birimin yetkili olduğunu tespit ediyoruz. Ayrımcılığa uğramışsanız veya kökeniniz nedeniyle dezavantajlı duruma düşmüşseniz bizi arayın. Yabancı düşmanlığıyla ve ırkçılıkla mücadeleyi önemsemek gerekir.


Dernek çalışmalarınızı destekliyoruz
Dernek kurmak istiyorsanız, bir derneğin çalışmalarına katılmak veya iyileştirmek için katkıda bulunmak istiyorsanız size danışmanlık desteği vermekten memnuniyet duyarız. Kültürler arası etkinliklerin gerçekleşmesinde veya sizin geliştirdiğiniz, çok kültürlülüğe dönük topluma açık türden çalışmaya da destek veriyoruz.

İşbirliği yapıyoruz
İşbirliğine gittiğimiz kuruluş ve kişiler arasında okullar, çocuk yuvaları ve gençlik kuruluşları, tüm yerel yönetim kurumları, işletmeler, işveren ve sosyal birlikler ile sendikalar, çok çeşitli dernekler, sanatçılar ve ajanslar, farklı dini cemaatler, insan hakları örgütleri ve inisiyatifler yer alıyor.

Ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadele ediyoruz
Size ayrımcılık yapıldığı duygusunu içindeyseniz; kültür, ırk, cinsiyet ve yabancılık gibi nedenlerle saldırıya uğramamışsanız veya her türlü ayrımcılık olayı karşısında bize her zaman başvurabilirsiniz. Bize ulaşacağınız acil hat: Hotline Ombudsstelle Antidiskriminierung: 069 – 212 30111