Logo FRANKFURT.de
Das Team der Bürgerberatung, Ursula Kullmann, Hagen Blatt und Denise Scharrer (von links nach rechts), vor der Bürgerberatung, © Stadt Frankfurt am Main

Das Team der Bürgerberatung, Ursula Kullmann, Hagen Blatt und Denise Scharrer (von links nach rechts), vor der Bürgerberatung, © Stadt Frankfurt am Main