Logo FRANKFURT.de

Hochbauamt Frankfurt am Main 1881-1982

Das Hochbauamt der Stadt Frankfurt am Main - Chronik
1. Auflage, 57 Seiten

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, Dezernat Bau, Hochbauamt (Hrsg.)
Frankfurt : 1982